Záznam testu Ivy Mike na filmovém plátnu (délka 2:18)

(doba načítání je úměrná velikosti souboru 6,2MB, download link je zde)