Mr Wonderful ve verzi Denial / The Residents (délka 5:04)

(doba načítání je úměrná velikosti souboru 54,3MB, download link je zde)