Tara Fuki - V dymu (délka 3:18)

(doba načítání je úměrná velikosti souboru 8,9MB, download link je zde)
TARA FUKI – V DYMU

lyrics: Andrea Konstankiewicz-Nazir
music: Tara Fuki

Každý další den - začíná nocí
Každá další noc - se v další noci vrací
A s ní zpátky ten palčivý sen - co bolí
Rány otevírá , pak je solí

Jemně pronikni ke mně na ostří nože v pasti
Tichým půlnočním sněhem zjizvenou tvář si zakrývám
Jemně pronikni ke mně, zastav mě nad propastí
Pláčem otevři chrámy, ve kterých se tajně ukrývám

Vejdi, ke mně vejdi, už se stmívá strach Tě svírá
Nocí kráčí temné stíny, pláče luna bolest skrývá
Vejdi, ke mně vejdi, co nám zbývá ? Už se stmívá
Než se vrátit na začátek, a pak znova luna zpívá
Jemně pronikni ke mně na ostří nože v pasti
Tichým půlnočním sněhem zjizvenou tvář si zakrývám
Jemně pronikni ke mně, zastav mě nad propastí
-vejdi a zapomeň na tíseň

Oči se klíží
Stíny se blíží
Odhal svoji tvář

Otevři ve mně
Otisky země
Krví na oltář

V dýmu sladkých dešťů příkoří
Každý sám budem spát, v tichu svítá
Stíny těžké vidím ze spaní, těla víl objímám, v duchu tě líbám

Září vůně šílenství
Nečekej, v krajině bez času
Vábí tě jaro v mých očích
Přicházíš v duhovém rouše do mých snů

Odhal mi svou tvář - dotkni se mě
Krev na oltář - vzácná země
Odhal svoji tvář - dotkni se mě
Vezmi si, co znáš - zapomeň na mě
Vrať se do mých snů